ODS 11 - Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguen inclusius, segurs, resilients i sostenibles

Variables