ECV - Enquesta de condicions de vida.

Temes
Col·lectiu
Taules: Renda anual neta mitjana (any anterior a l'entrevista)